WhatsApp Icon

Adatvédelmi irányelvek

1. oldal tartalomhasználat

HK InFortune Electronics Co., Ltd

a weboldal fenntartja a jogot, hogy az oldal tartalmát és az oldal tartalmát kizárólag az Ön személyes használatára értelmezze.a szerzői jogi és egyéb tulajdonjogi megjegyzésekben szereplő tartalmat tiszteletben kell tartani, és egy másolatot meg kell őrizni.ha az oldal tartalma a helyes nyilatkozat nélkül nem jelenti azt, hogy az oldalnak nincsenek jogai, és nem azt jelenti, hogy az oldal nem tart igényt jogokra, és tiszteletben kell tartania a jóhiszeműség elvét és a tartalom jogos felhasználásának jogos érdekeit. semmilyen módon nem jogosult az ilyen anyagokat módosítani, másolni, nyilvánosan megjeleníteni, közzétenni vagy terjeszteni, vagy más módon nyilvános vagy kereskedelmi célokra felhasználni.tiltani ezen anyagok bármelyikét bármely más webhelyen vagy más nyomtatott médiában vagy hálózati számítógépes környezetben.tartalom az oldalon, és szerkeszteni az űrlapot szerzői jogi törvény által biztosított jogi védelem, minden jogosulatlan felhasználás szerzői jogot, védjegyet és egyéb törvényes jogokat jelenthet. Ha nem fogadja el vagy megszegi ezeket a feltételeket, a webhely használatára vonatkozó engedélye b) e automatikusan megszűnik, és minden letöltött vagy kinyomtatott anyagot haladéktalanul meg kell semmisíteni.

 

2.információs terjesztési weboldal

a tartalom elérhetősége ezen az oldalon mindenféle garancia nélkül, nem garantálja az abszolút pontosságot és teljességet.webhely termékeiben, technológiájában, programjaiban, árai és kiosztása előzetes értesítés nélkül változhat.A webhely tartalma lejárt, Az HK InFortune Electronics Co., Ltd nem vállal kötelezettséget arra, hogy frissítse őket. Powered információ kiadása lehet a helyi még mindig nem tudja megszerezni a terméket, folyamatot vagy szolgáltatást, kérheti az HK InFortune Electronics Co., Ltd üzleti kapcsolattartóit és a forgalmazót.

 

3.felhasználói beadványok

az adatvédelmi rendelkezéseken túlmenően, azoktól eltérő anyagokat küld vagy tesz közzé az oldalra, vagy a kapcsolatfelvételi adatok (a továbbiakban együttesen: információ) nem minősülnek bizalmasnak és nem védettnek. az oldal használata nem törvényeket, rendelkezéseket és közerkölcsöt sérteni, nem küldeni vagy postai küldeményből, és nem küldeni semmilyen jogellenes, fenyegető, rágalmazó, rágalmazó, obszcén, pornográf vagy egyéb illegális anyagot.Ha az emberek információs tartalommal és befolyással rendelkeznek, bizonyíték van az oldallal szembeni figyelmeztetésre vagy tiltakozásra nyugodtan törölheti az üzenetet, vagy korlátlanul felfüggesztheti az információkat a webböngésző, előzetes hozzájárulás beszerzése nélkül, értesítési kötelezettség nem áll fenn, a helyzet súlyos, az oldal eltávolítható a felhasználóról.

 

4.felhasználók tartalmat cserélnek

Az HK InFortune Electronics Co., Ltd képes figyelni vagy felülvizsgálni a felhasználókat, hogy üzeneteket küldhessenek vagy tegyenek közzé, vagy kizárólag egymással kommunikáljanak információkat bármely felelősségi területen, beleértve, de nem kizárólagosan a chatszobákat, az HK InFortune Electronics Co., Ltd fórumokat vagy más felhasználói fórumokat, valamint a tartalom cseréjét.HK InFortune Electronics Co., Ltd ,az ilyen cserék tartalmáért nem vállal felelősséget, függetlenül attól, hogy azok rágalmazást, magánéletet, obszcenitást vagy egyéb problémákat okoznak-e.HK InFortune Electronics Co., Ltd megőrizve, ha kiderül, törlés sértő, rágalmazó, obszcén vagy más módon kifogásolható tartalomra vonatkozó jognak minősül információkhoz.

 

5.webhely a szoftver letöltéséhez

ha a szoftver használatából letölti a szoftvert a szoftverlicenc-szerződésnek való megfelelés érdekében, hogy az összes szoftverlicenc-feltételt betartsa.amikor elolvassa és elfogadja a szoftverlicenc-szerződést a rendelkezések előtt nem töltheti le vagy telepítheti a szoftvert.

 

6. harmadik felek webhelyeire mutató hivatkozások

a harmadik felek webhelyeire mutató webhelyhivatkozások csak az Ön kényelmét szolgálják.Ha ezeket a hivatkozásokat használja, akkor elhagyja a webhelyet.HK InFortune Electronics Co., Ltd nem vizsgált át egyetlen harmadik fél webhelyét sem, ezek a webhelyek és azok tartalma nem szabályozható, felelősség nélkül.ha úgy dönt, hogy hozzáférjen a harmadik felek webhelyeire mutató hivatkozásokhoz, azok lehetséges következményeihez és az Ön által viselt kockázatokhoz.

 

7.felelősségkorlátozás

HK InFortune Electronics Co., Ltd és beszállítói vagy az említett harmadik fél nem vállal felelősséget semmilyen kárért (ideértve, de nem kizárólagosan az elmaradt haszonért, elveszett adatokért vagy a kár okozta üzletmenet megszakadásáért), függetlenül attól, hogy az ilyen kár a weboldal használatának szabályos volta, vagy nem tudja használni a webhelyet, és a webhely bármely webhelyre mutató hivatkozása vagy az ilyen webhelyeken található bármely információ okozta, és függetlenül attól, hogy ez a szerződés, károkozás vagy bármilyen más jogalap van-e előzetesen, és ez ilyen kár következhet be. Ha Ön ezt az oldalt használja a berendezés karbantartásához, javításához vagy javításához szükséges információkat vagy adatokat, akkor tisztában kell lenniük azzal, hogy az ebből eredő összes költséget maguknak kell viselniük.

HK InFortune Electronics Co., Ltd, az alábbi helyzetek esetén nem vállal felelősséget:

a kezdeményezetttől eltérő hálózati szolgáltató (HK InFortune Electronics Co., Ltd és meghatalmazottja) általi információtovábbítás;az információtovábbítást, az útválasztást, a kapcsolódást és a tárolást a szükséges automatikus technikai folyamat biztosítja, az információs hálózati szolgáltató kiválasztása;egyebek mellett Az automatikus válasz követelményeinek megfelelően a hálózati szolgáltató nem választja ki ezeket az információszolgáltatókat és címzetteket; a hálózati szolgáltató rendszere vagy hálózati közvetítője vagy az információ ideiglenes tárolása az űrlap másolatát, normál körülmények között a lefoglalt címzetten kívül más személy nem kapta meg nem hosszabb, mint a tervezett címzett, hogy hozzáférést biztosítson az információtovábbításhoz, az útválasztáshoz vagy ésszerű időn belüli csatlakozáshoz; a rendszeren vagy a hálózaton keresztül az információtartalom sértetlen továbbítása.

 

8.általános alapelvek

HK InFortune Electronics Co., Ltd bármikor módosíthatja ezeket a feltételeket. az aktuális feltételek megértéséhez látogassa meg ezt az oldalt, mert ezek a feltételek szorosan kapcsolódnak Önhöz.E feltételek bizonyos rendelkezéseit egyes oldalakon kifejezetten megjelölt jogi megjegyzések vagy feltételek helyettesíthetik.

Top